Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Podpora Židů v sociálních oblastech, finanční pomoc židovským organizacím i jednotlivcům jakož i vystupování proti všem formám antisemitismu.

 

Výklad sidry Vajelech ( Devarim 31,1 – 30 )

1. 10. 2022

Mojžíš vidí zaslíbenou zemi z dálky (akvarel cca 1896–1902 od Jamese Tissota)

 
 

 

 

 

Výklad sidry Nicavim (Deut. 29,9 - 30,20)

23. 9. 2022

Vždyť tento příkaz, který ti dnes přikazuji, není pro tebe nepochopitelný ani vzdálený.  Není na nebesích, abys mohl říct: Kdo z nás vystoupí na nebesa, aby jej pro nás vzal, oznámil nám ho a my jej plnili?

(Deuteronomy 30:11–12)

 

Výklad sidry Ki tavo (Deut. 26,1 - 29,8)

16. 9. 2022

Sedm druhů je vypsáno v biblickém verši Deuteronomium 8:8: země s pšenicí a ječmenem, vinnou révou a fíkovníky, granátovými jablky, olivovým olejem a datlí a medem.

 

POZVÁNKA - ROŠ-HA ŠANA 5783

12. 9. 2022

Vážení a milí přátelé, členové a příznivci Operace Ester, srdečně Vás zvu ke společné oslavě Nového židovského roku. V příloze najdete pozvánku. 

Prosím, abyste svou účast potvrdili do středy 22.9., abychom věděli, kolik pohoštění bude třeba připravit. Přijďte a pozvěte.
 
Na Vaši účast se těší Marta Srbová - předsedkyně Operace Ester
 

Výklad sidry Ki tece (Deut. 21,10 – 25,19)

9. 9. 2022

Olivovníky (1889 obraz Vincenta van Gogha)

"Ben sorer umore ejnenu šomea bekol aviv ubekol imo" - 
"Syn zkažený a vzpurný, neposlouchá hlasu otce a hlasu matky". 
Příběh nepovedeného syna je v mnoha ohledech zajímavý.

 

Bet

3. 9. 2022

https://www.cartoonhebrew.com/bet

„Bet“ je druhé písmeno hebrejské abecedy. Bet, Bejt představuje dům, který má pevný základ. Každé písmeno hebrejské abecedy žije vlastním životem a vždy se svým významem vztahuje k B-hu, neboť od Něho vyšlo. Tak, jako Alef obsahuje B-ží dech a nekonečno, tak v Bet je zakódována B-ží moudrost – Chochma. Tímto písmenem začíná Tóra - B´erešit – „Na počátku stvořil B-h nebe a zemi.“

 

Výklad sidry Šoftim (Deut. 16,18 – 21,9)

2. 9. 2022

Rozsudek Sanhedrinu: "Je vinen!" (1892 obraz od Nikolaje Ge)

 

Výklad sidry Ree (Deut. 11,26 – 16,17)

26. 8. 2022

Svitek Tóry ve staré synagoze Glockengasse v Kolíně nad Rýnem
 

Alef

26. 8. 2022

Písmena hebrejské abecedy nejsou jako jiná písmena, která známe. Jsou to písmena svatá! Byla jimi přece napsána Tóra a v celé historii židovského národa byla a jsou zdrojem moudrosti.Traduje se, že hebrejská písmena existovala už před stvořením světa
a byla přímo účastna procesu utváření...

 

Výklad sidry Ekev (Deut. 7,12 – 11,25)

15. 8. 2022

Zlaté tele (akvarel cca 1896-1902 od James Tissot)