Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Otijot

Příspěvky

Dalet

13. 11. 2022

„Dalet” je čtvrtým písmenem v hebrejské abecedě a je branou do Světla. V hebrejské tradici přísluší k sefiře Chesed, což se překládá milost, milosrdenství. Je to ctnost, kterou bezbožný svět považuje za slabost. V Bibli je však toto slovo zmiňované 240x ve SZ a 28x v NZ. V knize Charizmata od br. Křesiny je nádherná definice: Chesed je věrná oddanost, založená na lásce, která jde nad povinný závazek, a může být na ni spolehnuto v nejvyšší míře.“

 

Gimel

24. 9. 2022

„Gimel“ je třetí písmeno hebrejské abecedy. Patří mezi zdvojená písmena. Ve struktuře stromu života přísluší k pozici Bina, což značí rozum. Ten oproštěn od citu mrazí jak led, je jen holým intelektem, ale B-h, který je Láska, jej mění v porozumění a to vede k touze prokazovat druhému milosrdenství, slitovávat se a nabízet pomoc. Porozumění je vždycky tvůrčí, vede ke skutkům.

 

Bet

3. 9. 2022

https://www.cartoonhebrew.com/bet

„Bet“ je druhé písmeno hebrejské abecedy. Bet, Bejt představuje dům, který má pevný základ. Každé písmeno hebrejské abecedy žije vlastním životem a vždy se svým významem vztahuje k B-hu, neboť od Něho vyšlo. Tak, jako Alef obsahuje B-ží dech a nekonečno, tak v Bet je zakódována B-ží moudrost – Chochma. Tímto písmenem začíná Tóra - B´erešit – „Na počátku stvořil B-h nebe a zemi.“

 

Alef

26. 8. 2022

Písmena hebrejské abecedy nejsou jako jiná písmena, která známe. Jsou to písmena svatá! Byla jimi přece napsána Tóra a v celé historii židovského národa byla a jsou zdrojem moudrosti.Traduje se, že hebrejská písmena existovala už před stvořením světa
a byla přímo účastna procesu utváření...