Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Otijot

Příspěvky

Ajin

14. 4. 2024

Samech

25. 1. 2024

Nun

27. 11. 2023

Mem

17. 10. 2023

Lamed

9. 9. 2023

Zefyrus

 

Kaf

19. 7. 2023

V minulém čísle našeho časopisu jsme ukončili řadu deseti hebrejských písmen, která jsou jakýmsi základem, protože všechna se bezprostředně vztahují k sefirám, které ve svém celku tvoří Strom Života. Odtud, od Otce plyne věčné a nekonečné světlo. Jím vše vzniká a žije.Dnes začneme ten pomyslný druhý díl a budeme se snažit pochopit písmeno jedenácté v hebrejské abecedě a tím je písmeno k „Kaf“.

 

Jod

1. 6. 2023

Desáté písmeno v hebrejské abecedě je písmeno Jod, přináležející desátá sefira je Malchut - Království nebo Šechina - Přítomnost. Biblická postava David a B-ží jméno Adonaj Melech, neboli Pán a Král. Barvou Malchut/Šechiny je tmavě modrá. V židovském výtvarném umění byla tato sefira často zobrazována jako zahrada Eden. Představuje sedmý den stvoření - Šabat. Jod znamená také ruku, vztaženou ruku Hospodinovu, která nás vyvádí z Egypta, z otroctví...

 

Tet

3. 5. 2023

Chet

3. 4. 2023

Zajin

2. 3. 2023

“Sword of Time – ZAYIN” by Robin Main

Sedmé písmeno hebrejské abecedy je - Zajin, které číselně odpovídá sefiře Necach – Vítězství, Věčnost.
Sedmé B-ží jméno je Adonaj Sabaot, neboli Pán zástupů. S písmenem Zajin je spojené Světlo. Jedná se o Světlo, které proniká všemi světy, je nezměrné a každá temnota před ním prchá. Má obnovující moc a probouzí k životu i naši paměť. V Bibli je často opakované slovo „pamatuj“(zachór). „Pamatuj na den sobotní, abys jej světil...“(2Moj. 20,8), „Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj B-h, odtud vyvedl...“(5Moj.5,15), „Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech mladosti své“   (Kaz. 12,1).