Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Otijot

Příspěvky

Lamed

9. 9. 2023

Zefyrus

 

Kaf

19. 7. 2023

V minulém čísle našeho časopisu jsme ukončili řadu deseti hebrejských písmen, která jsou jakýmsi základem, protože všechna se bezprostředně vztahují k sefirám, které ve svém celku tvoří Strom Života. Odtud, od Otce plyne věčné a nekonečné světlo. Jím vše vzniká a žije.Dnes začneme ten pomyslný druhý díl a budeme se snažit pochopit písmeno jedenácté v hebrejské abecedě a tím je písmeno k „Kaf“.

 

Jod

1. 6. 2023

Desáté písmeno v hebrejské abecedě je písmeno Jod, přináležející desátá sefira je Malchut - Království nebo Šechina - Přítomnost. Biblická postava David a B-ží jméno Adonaj Melech, neboli Pán a Král. Barvou Malchut/Šechiny je tmavě modrá. V židovském výtvarném umění byla tato sefira často zobrazována jako zahrada Eden. Představuje sedmý den stvoření - Šabat. Jod znamená také ruku, vztaženou ruku Hospodinovu, která nás vyvádí z Egypta, z otroctví...

 

Tet

3. 5. 2023

Chet

3. 4. 2023

Zajin

2. 3. 2023

“Sword of Time – ZAYIN” by Robin Main

Sedmé písmeno hebrejské abecedy je - Zajin, které číselně odpovídá sefiře Necach – Vítězství, Věčnost.
Sedmé B-ží jméno je Adonaj Sabaot, neboli Pán zástupů. S písmenem Zajin je spojené Světlo. Jedná se o Světlo, které proniká všemi světy, je nezměrné a každá temnota před ním prchá. Má obnovující moc a probouzí k životu i naši paměť. V Bibli je často opakované slovo „pamatuj“(zachór). „Pamatuj na den sobotní, abys jej světil...“(2Moj. 20,8), „Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj B-h, odtud vyvedl...“(5Moj.5,15), „Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech mladosti své“   (Kaz. 12,1).

 

Vav

30. 1. 2023

Šesté písmeno hebrejské abecedy, písmeno Vav, patří mezi písmena jednoduchá.

Přináležející sefira je Tif´eret  trapt – Krása, která se nachází ve středu Stromu života.

To, že ve středu Stromu života leží právě Krása, mne velmi překvapilo. Tak Krása, řekla jsem si, ta vlastnost, kterou dnešní svět povýšil nad inteligenci, vzdělanost, slušnost a pokoru!

 

He

3. 1. 2023

Písmeno He ( Hej), páté písmeno hebrejské abecedy. Je složeno vlastně ze dvou písmen z  Dalet a Jod.
Na stromu života odpovídá sefiře Gevura, což znamená soud, síla, spravedlnost a moudrost. Pod tímto pátým písmenem se také skrývá jedno z B-žích jmen, Elohim Gibor, nebo-li B-h trestající zločiny bezbožných. Minule, v souvislosti s rozjímáním nad písmenem Dalet jsem uváděla, že toto přísluší k sefiře Chesed – milosrdenství. Na první pohled spolu tyhle dvě věci vůbec nijak nesouvisí, ale právě opak je pravdou. Pro milující B-ha je požehnáním mít schopnost soudu.
Je korekcí našeho jednání, bez ní bychom byli snadno oklamáni. Bez Gevury bychom nebyli schopni se rozhodovat, určit nepřítele.

 

Dalet

13. 11. 2022

„Dalet” je čtvrtým písmenem v hebrejské abecedě a je branou do Světla. V hebrejské tradici přísluší k sefiře Chesed, což se překládá milost, milosrdenství. Je to ctnost, kterou bezbožný svět považuje za slabost. V Bibli je však toto slovo zmiňované 240x ve SZ a 28x v NZ. V knize Charizmata od br. Křesiny je nádherná definice: Chesed je věrná oddanost, založená na lásce, která jde nad povinný závazek, a může být na ni spolehnuto v nejvyšší míře.“

 

Gimel

24. 9. 2022

„Gimel“ je třetí písmeno hebrejské abecedy. Patří mezi zdvojená písmena. Ve struktuře stromu života přísluší k pozici Bina, což značí rozum. Ten oproštěn od citu mrazí jak led, je jen holým intelektem, ale B-h, který je Láska, jej mění v porozumění a to vede k touze prokazovat druhému milosrdenství, slitovávat se a nabízet pomoc. Porozumění je vždycky tvůrčí, vede ke skutkům.