Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Otijot

Příspěvky

Vav

30. 1. 2023

Šesté písmeno hebrejské abecedy, písmeno Vav, patří mezi písmena jednoduchá.

Přináležející sefira je Tif´eret  trapt – Krása, která se nachází ve středu Stromu života.

To, že ve středu Stromu života leží právě Krása, mne velmi překvapilo. Tak Krása, řekla jsem si, ta vlastnost, kterou dnešní svět povýšil nad inteligenci, vzdělanost, slušnost a pokoru!

 

He

3. 1. 2023

Písmeno He ( Hej), páté písmeno hebrejské abecedy. Je složeno vlastně ze dvou písmen z  Dalet a Jod.
Na stromu života odpovídá sefiře Gevura, což znamená soud, síla, spravedlnost a moudrost. Pod tímto pátým písmenem se také skrývá jedno z B-žích jmen, Elohim Gibor, nebo-li B-h trestající zločiny bezbožných. Minule, v souvislosti s rozjímáním nad písmenem Dalet jsem uváděla, že toto přísluší k sefiře Chesed – milosrdenství. Na první pohled spolu tyhle dvě věci vůbec nijak nesouvisí, ale právě opak je pravdou. Pro milující B-ha je požehnáním mít schopnost soudu.
Je korekcí našeho jednání, bez ní bychom byli snadno oklamáni. Bez Gevury bychom nebyli schopni se rozhodovat, určit nepřítele.

 

Dalet

13. 11. 2022

„Dalet” je čtvrtým písmenem v hebrejské abecedě a je branou do Světla. V hebrejské tradici přísluší k sefiře Chesed, což se překládá milost, milosrdenství. Je to ctnost, kterou bezbožný svět považuje za slabost. V Bibli je však toto slovo zmiňované 240x ve SZ a 28x v NZ. V knize Charizmata od br. Křesiny je nádherná definice: Chesed je věrná oddanost, založená na lásce, která jde nad povinný závazek, a může být na ni spolehnuto v nejvyšší míře.“

 

Gimel

24. 9. 2022

„Gimel“ je třetí písmeno hebrejské abecedy. Patří mezi zdvojená písmena. Ve struktuře stromu života přísluší k pozici Bina, což značí rozum. Ten oproštěn od citu mrazí jak led, je jen holým intelektem, ale B-h, který je Láska, jej mění v porozumění a to vede k touze prokazovat druhému milosrdenství, slitovávat se a nabízet pomoc. Porozumění je vždycky tvůrčí, vede ke skutkům.

 

Bet

3. 9. 2022

https://www.cartoonhebrew.com/bet

„Bet“ je druhé písmeno hebrejské abecedy. Bet, Bejt představuje dům, který má pevný základ. Každé písmeno hebrejské abecedy žije vlastním životem a vždy se svým významem vztahuje k B-hu, neboť od Něho vyšlo. Tak, jako Alef obsahuje B-ží dech a nekonečno, tak v Bet je zakódována B-ží moudrost – Chochma. Tímto písmenem začíná Tóra - B´erešit – „Na počátku stvořil B-h nebe a zemi.“

 

Alef

26. 8. 2022

Písmena hebrejské abecedy nejsou jako jiná písmena, která známe. Jsou to písmena svatá! Byla jimi přece napsána Tóra a v celé historii židovského národa byla a jsou zdrojem moudrosti.Traduje se, že hebrejská písmena existovala už před stvořením světa
a byla přímo účastna procesu utváření...