Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Sukot 2023 (29. září – 8. října 2023)

Sukot je týdenní židovský svátek, který přichází pět dní po Jom Kipuru. Sukot oslavuje sběr úrody a připomíná zázračnou ochranu, kterou B-h poskytl dětem Izraele, když opustily Egypt. Sukot oslavujeme tím, že přebýváme v budce zakryté listím (známé jako sukkah) a přijímáme „Čtyři druhy“ (arba minim), čtyři zvláštní druhy vegetace. Dalším sukotským dodržováním je braní čtyř druhů: etrog (citron), lulav (palmový list), tři hadassim (proutky myrty) a dva aravot (proutky vrby). Každý den festivalu (kromě šabatu) vezmeme Čtyři druhy, odříkáme jim požehnání, spojíme je a máváme s nimi všemi šesti směry: doprava, doleva, dopředu, nahoru, dolů a dozadu. Mudrci z Midraše nám říkají, že Čtyři druhy představují různé osobnosti, které tvoří společenství Izraele, jehož vnitřní jednotu zdůrazňujeme na Sukotu.

Každý den Sukotu odříkáme Halel, sbírku žalmů chvály (Žalmy 113-118) jako součást ranní modlitby.

Poté kroužíme kolem bimy (pódia, na kterém se čte Tóra), držíme čtyři druhy a recitujeme abecedně uspořádané modlitby za B-ží pomoc známé jako Hoshanot.

Sedmý den svátku je známý jako Hošana raba. Toto je den, kdy se dokončují naše osudy pro nadcházející rok – které byly podepsány na Roš ha-šana a zpečetěny na Jom kipur. V tento den sedmkrát obkroužíme bimu.

simhat-torah.jpg

Svátek Simchat tóra připadá v Izraeli na šmini aceret. Mimo Izrael se slaví samostatný den, druhý den svátku šmini aceret, 23. tišri. Vrcholem tohoto svátku je bouřlivý zpěv a tanec v synagoze, když se kolem bimy defilují svitky Tóry v kruzích.