Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Purim

6. 3. 2023

„Tyto dny budou připomínány a slaveny v každém pokolení a  v každé čeledi, v každé krajině a v každém městě; tyto dny púrimu nebudou mezi židy opomíjeny a památka na ně v jejich potomstvu nezanikne.“ Ester 9, 28

 Proč by také křesťané měli slavit Purim a jak Purim souvisí s křesťany

Příběh Ester, pravděpodobně, každý zná nebo si jej může přečíst v Bibli – Knize Ester.
Dlouho a možná i dnes, některé církve Knihu Ester ignorovaly a spolu s tím i svátek Purim. Prostě křesťanští vůdcové Knihu Ester nemilovali, přestože je Purim příběh záchrany.
Například Martin Luther si přál, aby tato kniha v Bibli nebyla, ba aby vůbec neexistovala. Žel mnoho teologů jeho názor následovalo a sdílelo. Ještě smutnější je, že i své ovečky infikovali názorem, že tato kniha není vůbec hodna být součástí Bible.
Židé to ale vidí jinak. Přesto, že se tam neodehrává zázrak ve smyslu, jak se s ním na mnoha místech v Bibli setkáváme – nezachraňují se tři mládenci z ohnivé pece, nerozestupuje se moře, je Kniha Ester důkazem trvalé Boží přítomnosti, i když nám se zdá, že v té dané situaci se žádný zázrak neděje a že tam Bůh není. V Knize Ester se totiž ani jednou nezmiňuje Boží jméno! Je to snad důkaz Jeho nepřítomnosti?! Ne, ne, ON je přítomen vždy ve všem, co se v dějinách dělo a děje. Ten zázrak a tajemství je v tom, že Bůh je přítomen i v těch nejmenších situacích našich životů.
Židovský učenec, lékař Maimonides (Rambam) řekl: „Až přijde Mesiáš, zůstane jen Ester a Tóra.“ Za tak důležitou Knihu Ester považoval.
Takže Kniha Ester je takovým prubířským kamenem naší víry. Já věřím, že nás, kteří se společně scházíme, slavíme společně židovské svátky a leží nám na srdci Izrael, se to netýká. Někde ale stále přetrvává názor, že církev Izrael nahradila - teorie náhrady. To jsou ale jen lidské úvahy a přání, Pán Bůh však jasně říká:

Toto praví Hospodin,
který dává slunce za světlo ve dne,
měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých ustanovení, který vzdouvá moře, takže jeho vlny bouří,
jehož jméno je Hospodin zástupů.

Jestliže přestanou tato ustanovení platit, je výrok Hospodinův,
tak potomstvo Izraele nebude přede mnou už ani pronárodem po všechny dny.
Jeremiáš 31,35-36

Takže ten, kdo nepřijímá Knihu Ester, se stává nepřítelem Boha Izraele.
Tragická postava Hamana představuje biblický archetyp všech, kteří odmítají uznat Boží věrnou lásku k židovskému lidu. Konec konců, nedodrží-li Pán Bůh své sliby, které dal Izraeli, proč by měl dodržovat sliby dané církvi?!
Kniha Ester je celá o Boží věrnosti a péči o židovský lid, potažmo o všechny, kteří se stali skrze svou víru v Ješuu součástí této péče a požehnání.
Jestli cítíme, že máme podíl na Božích zaslíbeních a požehnáních, jestliže věříme v Jeho lásku a věrnost a cítíme, že jsme skrze Mesiáše přiroubováni do toho původního kmene, měli bychom se podílet na Božích slavnostech. Vzpomenout si na Jeho mocné skutky, které konal a koná i za našich dnů. Proto slavme Purim, radujme se a připomeňme si Boží vítězství a Jeho ochranu.
Purim je čas hojné radosti a oslavy Boží dobroty.

Marta Srbová